Odstoupení od smlouvy

Vážený zákazníku,

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete produkt.

Před odesláním zboží k nám se prosím e-mailem informujte o možnostech vrácení. Umíme Vám pomoci s jednodušším a nejlevnějším způsobem vrácení.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením a zasláním zboží zpět i s neodstraněnými identifikačními štítky zboží. Za tímto účelem použijte online formulář níže nebo nás informujte e-mailem na adresu info@wawfashion.cz. . Poté Vás o dalším postupu budeme informovat na zadanou e-mailovou adresu.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy a vrácené zboží. Jejich úhrada bude provedena převodem finančních prostředků na bankovní účet uvedený v tomto odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.